بایگانی برچسب: الودگی

زنگ خطر برای محیط زیست

دانشمندان سازمان ملی اقیانوسی و جوی NOAA گزارش دادند که سطوح جهانی دی اکسید کربن (CO2) اولین بار در تاریخ، از مرز 400 ppm گذشت. این عدد زنگ خطری برای تمامی کشورهاست که برای نجات محیط زیست جهان چاره ای بیاندیشند

توضیحات بیشتر »